Digitala medier

Digitalt och gränslöst

Knutpunkter är extra viktiga tycker vi. I hjärtat av de större städerna finns platser där det årligen passerar extra många kollektivtrafikresenärer, bilister och fotgängare. På ett antal av dessa har vi placerat enorma digitala billboards som ger dig möjligheter utöver det vanliga.

De unika lägena garanterar dig en fantastiskt bra räckvidd, låg kontaktkostnad och flexibiliteten och möjligheten till riktade budskap. Och de generösa annonsytorna skapar exklusivitet åt ditt budskap och ser till så att det alltid syns!

Perfekt för dig som vågar tänka lite större!