Vår Räckvidd är vår styrka!

Vi mäter vår räckvidd genom Outdoor Impact och ser ständigt till att uppdatera våra format.
Dessa räckviddssiffror är baserade på 2 eller 4 veckors period i månad juni.

Långsida

Stockholm City
Ytor 300 st
Bruttoräckvidd: 15 347 445 kontakter
Nettoräckvidd: 1 559 921 (VAC 91,2%) kontakter
Frekvens: 9,8 

Stor Stockholm
Ytor 340 st
Bruttoräckvidd: 17 557 015 kontakter
Nettoräckvidd: 1 574 562 (VAC 92,1%) kontakter
Frekvens: 11,2

Göteborg
Ytor 154 st
Bruttoräckvidd: 27 904 312 kontakter
Nettoräckvidd: 714 394 (VAC 92,6%) kontakter
Frekvens: 39,1

XL-impact

Göteborg
Ytor 160 st
Bruttoräckvidd: 7 788 120 kontakter
Nettoräckvidd: 628 532 (VAC 81,5%) kontakter
Frekvens: 12,4

XL

Stockholm
Ytor 200 st
Bruttoräckvidd: 4 370 610 kontakter
Nettoräckvidd: 1 139 063 (VAC 66,6%) kontakter
Frekvens: 3,8

Göteborg
Ytor 160 st
Bruttoräckvidd: 6 464 806 kontakter
Nettoräckvidd: 533 674 (VAC 69,2%) kontakter
Frekvens: 12,1

Påstigning spårvagn

Göteborg
Ytor 100 st
Bruttoräckvidd: 13 786 109 kontakter
Nettoräckvidd: 622 942 (VAC 80,7%) kontakter
Frekvens: 22,1

Påstigning buss

Stockholm
Ytor 280 st
Bruttoräckvidd: 8 589 125 kontakter
Nettoräckvidd: 1 393 625 (VAC 81,5%) kontakter
Frekvens: 6,2

Göteborg
Ytor 114 st
Bruttoräckvidd: 1 918 262 kontakter
Nettoräckvidd: 354 855 (VAC 46%) kontakter
Frekvens: 5,4

Superback Take Over

Stockholm
Ytor 153 st
Bruttoräckvidd: 16 050 791 kontakter
Nettoräckvidd: 1 469 394 (VAC 85,9%) kontakter
Frekvens: 10,9

Superback-light

Stockholm
Ytor 65 st

Bruttoräckvidd: 2 497 670 kontakter
Nettoräckvidd: 845 821 (VAC 49,5%) kontakter
Frekvens: 3,0

Göteborg
Ytor 40 st
Bruttoräckvidd: 2 900 047 kontakter
Nettoräckvidd: 391 625 (VAC 50,8%) kontakter
Frekvens: 7,4

MATERIAL

Här hittar du information om
material och leverans.

LÄS MER HÄR!

MATERIAL

Här hittar du information om
material och leverans.

LÄS MER HÄR!

Vi har kontor i Göteborg och Stockholm     |    E-post  info@wallstreetmedia.se    |    Telefon, 031-774 38 40   |   Integritetspolicy

Vi har kontor i Göteborg och Stockholm
E-post  info@wallstreetmedia.se
Telefon, 031-774 38 40
Integritetspolicy