Att mäta utomhusreklam

Hos oss har du alltid möjlighet att boka en mätning i samband med din kampanj. Med en kampanjmätning får du värdefulla insikter om utfallet, dels för aktuell kampanj men också hur resultatet står sig i förhållande till andra kampanjer. Här nedan kan du läsa mer om hur mätningen går till och vad du kan förvänta dig att få svar på.

Så går mätningen till

Vi samarbetar med analysföretaget Demoskop när vi genomför kampanjmätningar. Demoskop är en av marknadens starkaste aktörer när det gäller förståelse för och utvärdering av mediers potential som annonsbärare. Mätningarna genomförs med hjälp av webbenkäter till medlemmar i en riksrepresentativ internetpanel med deltagare i åldrarna 16–79 år. Mätningarna genomförs alltid i slutet av kampanjperioden för att täcka så många människor som möjligt. När Demoskop har sammanställt resultatet presenterar vioch går igenom resultatet tillsammans med dig som kund.

Vad kan du förvänta dig för data från mätningen

Genom att mäta din utomhuskampanj kan du få svar på flertalet frågeställningar av både kvantitativ och kvalitativ natur. Några exempel på vad du kommer kunna få svar på är:

  • Hur många uppmärksammade kampanjen?
  • Hur många identifierade avsändaren?
  • Hur många förstod vad ni ville säga?
  • Tyckte konsumenterna om kampanjen?

Utöver frågeställningarna ovan kommer ni även få en indikation på hur många som kommer agera efter att ha sett er kampanj, huruvida annonsen är lättbegriplig och om konsumenterna upplever att den innehåller intressant information.

Vill du boka på en mätning av din kampanj? Ta kontakt med din säljare så hjälper vi dig.

Osäker på vad som passar bäst för din kampanj? Hör av dig så hittar vi det bästa upplägget för din verksamhet, budget och stad.

Boka e-möte

Våra ledtider är så korta som 12 dagar. Skickar du in din förfråga idag kan din kampanj vara uppe inom mindre än två veckor.

Skicka offertförfrågan