Har du sett vår Rebus-kampanj?

I höstas genomförde vi en kampanj med syftet att få mediabranschen att återupptäcka trafikreklamens kreativa uttrycksmöjligheter och samtidigt ge göteborgarna något att fundera på. En kampanj vi kallar – rebusar.

Våra annonsytor på bussar och spårvagnar ses av väldigt många människor, både unga och gamla, bilister och cyklister, fotgängare och voi-åkare, saltholmare likväl som bergsjöbor. Med rebus-kampanjen ville vi engagera och inkludera så många människor som möjligt.


Kampanjen i siffror

Vi samarbetar med Demoskop, en av marknadens starkaste aktörer när det gäller förståelse för och utvärdering av mediers potential som annonsbärare. I slutet av kampanjerna har vi möjlighet att mäta effekten. Vilket var precis vad vi gjorde med rebus-kampanjen. Här följer några intressanta data:

  • Varumärkesassociation – 43% av de som sett rebus-kampanjen identifierade avsändaren
  • 53% ansåg att kampanjen gav en positiv bild av annonsören
  • 62% ansåg att kampanjen var originell i sin utformning
  • 18% sa att de skulle ta reda på mer eller besöka hemsidan
  • Kampanjens actionindex var 155. Alla kampanjer med index över 100 betyder att den presterat bättre än den genomsnittliga kampanjen på Wallstreet Medias ytor

I kampanjen använde vi

Reklamplatser att fundera på

Hanna Isacson, operativ chef på Wallstreet Media förväntade sig inte att ”Rebusar” skulle leda till några snabbt ökande försäljningssiffror:
– Det var inte målet med kampanjen eftersom 99 procent av de som möttes av reklamen inte var köpande målgrupp. Utmaningen bestod istället avatt skapa relevans och påverka allmänhetens långsiktiga attityder till reklamplatserna.

Med rebus-kampanjen ville vi på Wallstreet Media ge alla något att fundera på, inte enbart vilken hållplats som var lösningen.
– Vi ville också att folk i mediabranschen skulle börja fundera på hur man kan använda kreativitet för att hitta lösningar på de utmaningar vår bransch står inför. Jag är övertygad om att våra ytor kan vara en del av lösningen på reklamtrötthetsproblemet, avslutar Hanna.

Boka e-möte    Skicka offertförfrågan