Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får om utomhusreklam för att underlätta för dig som kund. Hittar du inte svaret på det du vill? Kontakta oss via vår chatt, telefon eller mail så hjälper vi dig.

Vad är fördelen med utomhusreklam?

Fördelen med utomhusreklam är att du får en hög räckvidd och frekvens. Detta genom att ditt budskap når ett stort antal människor många gånger under kampanjperioden. Med utomhusreklam, som det sista traditionella massmediet i vårt föränderliga medielandskap, har du möjlighet att nå ut till en stor mängd människor oavsett om du annonserar lokalt eller regionalt. Utomhusreklam passar både varumärkesbyggande reklam såväl som försäljningsdrivande budskap.

Varför ska jag välja utomhusreklam?

Utomhusreklam finns där människor finns. Dessutom går den inte att klicka bort. Med trafikreklam är du där när människor går på fest. På morgonen när de stressar till jobbet. På eftermiddagen när de hämtar barnen. På utflykten, första dejten och sista nattbussen hem. Trafik/utomhusreklam är en naturlig del av storstadsmänniskans vardag och en mediekanal som går hem hos invånarna.

Vad har ni för avbokningsregler?

Våra avbokningsvillkor tillåter avbokning av kampanj fram till 42 dagar innan kampanjstart. Behöver du avboka eller ändra din kampanj, kontakta oss skriftligen senast 42 dagar innan kampanjen. Nu under Corona har vi anpassat oss efter omgivningen vilket innebär att vi erbjuder fri avbokning fram till 28 dagar före kampanjstart på kampanjer med start senast sista juni 2021.

När behöver ni materialet?

Materialet ska skickas direkt till tryckeriet senast 12 arbetsdagar innan kampanjstart. Du får materialspecifikation med alla instruktioner i samband med orderbekräftelsen men hittar dem även här.

Hur fungerar preliminärbokningar?

Hos oss på Wallstreet Media har du alltid möjlighet att preliminärboka ytor och hålla dem upp till 7 veckor före kampanjstart. Det är inte bindande, men ger dig möjlighet att hålla ytorna och fatta beslut senast 7 veckor innan kampanjstart. Skulle någon annan vilja boka just dessa ytor har ni 48 timmar på er att bestämma om ni vill behålla eller släppa dem.

Jag jobbar på byrå och ska presentera en idé för kund, har ni några mockups-mallar?

Ja, vi har tagit fram mockups-mallar på alla våra vanligaste format. Du hittar dem här.

Jag kan inte göra mitt material själv, kan ni hjälpa till med det?

Vi producerar inget material själva, däremot kopplar vi gärna ihop er med Linderoths, ett av våra tryckerier samt reklambyrå. För en mindre kostnad hjälper de er att ta fram original. Det underlättar om ni har eventuella bilder, logga och budskap redo men de kan hjälpa till att ta fram även det.

Vad betyder egentligen räckvidd? Och hur räknar ni ut det?

Våra räckviddssiffror är framtagna utav det branschgemensamma mätverktyget Outdoor Impact. Där får du dels en uppskattning på antal unika personer som nåsav reklambudskapet och en uppskattning av antal kontakter vilket räknas ut genom att multiplicera antalet unika personer med frekvensen.
När det gäller siffrorna på räckvidd i de mindre städerna i Västra Götalandsregionen är de tagna från Kantar SIFOs undersökning Orvesto och anger hur stor andel av befolkningen som exponeras för bussreklam varje vecka.

Vad betyder VAC?

VAC står för visibility adjusted contact vilket innebär antal passerande som bör kunna se en utomhusyta enligt Outdoor Impacts mätverktyg.

Vad betyder frekvens?

Frekvens innebär antalet gånger som en person förväntas se din kampanj under en viss period.

Vad menar ni med SOV?

SOV står för share of voice. Det är ett mått på hur stor del av antalet ytor som din kampanj utgör. Har din kampanj 50 % SOV så innebär det att din kampanj syns på hälften av alla ytor av ett visst format.