Wallstreet till Outdoor Impact

Wallstreet till Outdoor Impact

Från och med juni kommer våra reklamytor finnas med i Outdoor Impact. Tanken med Outdoor Impact är att hjälpa våra annonsörer att planera och följa upp sina kampanjer för att få ut det bästa av dem. Systemet mäter räckvidd och frekvens genom trafikmätningar, klassificering, fotografering och genom att undersöka hur målgruppens resvanor ser ut.

Att vi nu kommer med i Outdoor Impact känns väldigt bra och relevant med tanke på hur vårt erbjudande kommer att se ut framöver. Trafikreklamen är oerhört stark och ger ett mycket bra genomslag, detta är något våra kunder känner av när de går hos oss. Med hjälp av Outdoor Impact hoppas vi framförallt byråerna skall bli påminda en extra gång om styrkan i trafikreklam, säger Jonas Stendahl, vd Wallstreet Media.

Mätsystemet Outdoor Impact finns idag i länder som England, Irland, Sverige, Finland och Norge och metodiken har utvecklats av Simon Cooper och Paul Barber från London University.