Trafikreklam – det sista massmediet

Trafikreklam – det sista massmediet

Ett informativt dokument om kollektivtrafiken i Göteborg och dess räckvidd.