Människor on the move – vilka är de, vad ser de?

Människor on the move – vilka är de, vad ser de?

Idag slåss vi verkligen om uppmärksamheten. Att nå fram till mottagaren, att de ska förstå och att de ska agera. Med dagens mediala utveckling krävs det mycket för att nå ut. Utveckling av allt mer riktade medier lämnar utomhus till det enda riktiga massmediet som finns kvar. Men vem är människan ”on the move” som passerar, befinner sig där ute? Dessa är just vad man säger ”on the move” De arbetar heltid, är tekniskt mogna, har hög inkomst och har barn. Deras beteende när ser reklam är att det köper på impuls! Sex av tio dvs. 58 % säger att de medvetet lägger märke till utomhusreklam- den klart högsta siffran bland huvudmedier. Utomhus har en hög impact och leder till försäljning. Ja, de träffar människorna där ute som är benägna att respondera positivt på budskapen som de ser. Kul tycker vi, för det är detta mediet vi arbetar med !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.