Färsk statistik visar på goda tider

Färsk statistik visar på goda tider

Att det är fler som åker kollektivt är det ingen tvekan om! 2013 är ett år som Västtrafik är väldigt nöjda med. Siffrorna i de nya resestatistikmätningarna talar för sig självt. Fler människor vill ta sig runt med kollektivtrafiknätet som bara blir bättre och bättre. I Göteborg har ”spårvagnsåkandet” ökat med 11 % och Stombussarna som åker in och ut till kransdelarna har ökat med 13 %.
Västtrafik är nöjda, vi är nöjda. Vårt media befinner sig där människor är!

Tags: Omvärld

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.