10 tips för en lyckad utomhuskampanj

Mycket går att åstadkomma med rätt marknadsföring. Vi på Wallstreet Media har listat 10 tips som är viktiga att ha i åtanke när du planerar din utomhuskampanj för att den ska bli så effektiv som möjligt.

 1. Tydligt budskap
  Grundpelarna för ett budskap är att det ska vara kristallklart och enkelt. Använd ett budskap som engagerar er publik och på så sätt fånga deras uppmärksamhet och skapa mervärde. Genom att använda storytelling kan ni strukturera upp ert budskap och samtidigt hålla det personligt, det hjälper er att nå ut med ert budskap på ett bra sätt.

  Det är viktigt att publiken kan ta till sig budskapet för att skapa konverteringar. Detta handlar ofta om att skapa ett budskap som interagerar och bjuder in till aktivering.

 2. Tydlig avsändare
  Vi möts av mängder av marknadsföring varje dag och det är därför extra viktigt att ha en tydlig avsändare.

  Gör din logga så tydlig som möjligt så att mottagaren inte går miste om viktig information. Att ha en tydlig avsändare kan leda till högre varumärkeskännedom och ökad konvertering till företagets hemsida eller fysiska butik.

 3. Stick ut – be creative
  Om du har en bra och unik usp (unique selling point) så är det en fördel att använda den i marknadsföringen. Det ger större chans att människor associerar ditt varumärke med ett visst budskap. Får du människor att associera på rätt vis när de hör ditt namn kommer du oftare att bli ”top of mind” när någon behöver dina tjänster/produkter.

  Tänk utanför den berömda boxen och våga sticka ut – då är chansen större att ditt företag får ökad varumärkesigenkänning.

 4. Bra balans mellan budskap och design
  Då det naturliga för människan är att eftersträva balans är det viktigt att uppnå med formgivningen för att mottagaren ska få en bra upplevelse. Om formgivningen är tillräckligt bra kommer mottagaren läsa bilden i den ordning som är avsedd.

  Ha alltid i åtanke att ditt budskap ska vara så tydligt som möjligt, så tänk på att inte använda för liknande färgkoder på bilder, bakgrunder och typsnitt som lätt kan smälta in i varandra, det kan resultera i att din annons lätt kan bli otydlig.

 5. Färgval
  Färgernas effekter är viktigt inom marknadsföring. Det kan skapa uppmärksamhet och är ett viktigt val beroende på vilket budskap man vill förmedla. Så tänk noga igenom era färgval och försök att hålla er till en röd tråd.

  Med rätt färgval i er marknadsföring kan ni öka konverteringen och till och med påverka målgruppens humör och sinnesstämning. Fundera på vad som utmärker ert varumärke, det era produkter eller tjänster står för. Vilket budskap och värden ni vill förmedla och hurdet dessa förknippas med färgen/färgerna.

 6. Gör annonsen större än du tänkt
  Med utomhusreklam spelar avståndet roll och för att mottagaren snabbt kunna uppfatta din annons så gör bilder/typsnitt/logga alltid lite större än du tänkt så att det syns tydligt.

  Om du vill få maximal exponeringseffekt så rekommenderar vi att ditt företag anpassar sig efter storleken på formatet. Litet format innebär kortare, snabba budskap. Har du mycket att ta upp? Välj ett större format eller gör flera olika enheter för maximal effekt.

 7. Var lagom kontroversiell
  Kontroversiell reklam fångar uppmärksamhet och skiljer sig från mängden eftersom man överraskar mottagaren av innehållet. Det kan leda till samtalsämnen och word-of-mouth effekten som kan ge ökad varumärkesigenkänning för företag vilket i sin tur kan leda till ökad varumärkeskännedom och trafik till era kanaler.
 8. Tydlig Call to Action (CTA)
  Det är oerhört viktigt att ha en tydlig Call to Action (CTA) – en uppmaning till handling i din annons. Det ska vara enkelt att agera!

  När du har målet med din text klart för dig blir den tydligare. En tydlig call to action gör det också enklare för läsaren att veta vad man ska göra – och faktiskt göra det. Så kom ihåg att förmedla värdet och behovet som uppmanar mottagaren till varför man ska man ska agera på just din annons.

 9. Kändisar drar till sig blickar
  Kändisar drar ofta åt sig uppmärksamhet och gör människor nyfikna – använd det. Dagens marknad består till stor del av produkter/tjänster som liknar varandra och där de faktiska skillnaderna i produktspecifikationerna är små. För att sticka ut från mängden så är det viktigt att kunna erbjuda mervärde till produkten/tjänsten.

  En välanvänd strategi är att använda sig av kändisar vid marknadsföring och det leder till uppmärksamhet. Om företag använder sig av samma kändis vid ett flertal annonser så kan det i sin tur leda till att människor associerar kändisen med ditt varumärke, vilket gör att ditt varumärke blir lätt att komma ihåg för kunden.

 10. Barn och djur – effektivt för uppmärksamhet
  Genom att använda barn eller djur i sin marknadsföring kan människor lättare identifiera sig med företagets filosofi. Det gör att företaget blir mer personligt och lättare att associera med.

  Det gäller att fånga människors hjärtan och deras uppmärksamhet och kan vara ett oerhört effektivt verktyg för marknadsföring. Marknadsföring med barn eller djur skapar tillit och ett djupare band till företaget eftersom människor kan relatera och på så sätt kunna locka publiken genom en mer känslomässig och personlig marknadsföring.

Boka e-möte  Skicka offertförfrågan