Från och med juni kommer våra reklamytor finnas med i Outdoor Impact. Tanken med Outdoor Impact är att hjälpa våra annonsörer att planera och följa upp sina kampanjer för att få ut det bästa av dem. Systemet mäter räckvidd och frekvens genom trafikmätningar, klassificering, fotografering och genom att undersöka hur målgruppens resvanor ser ut. Att…